Banner - Kinderdagverblijf de Bron
Kinderdagverblijf de bron (Mobiel)

Tarieven & Openingstijden

Wij zijn iedere werkdag geopend van 7:30 uur tot 18:00 uur.
Wij werken met dagdelen van 5,25 uur maximaal 10,5 uur per dag. U kunt bij ons vanaf 1 dagdeel reserveren.

  • Ochtend 07.30 uur tot 12.45 uur
  • Middag 12.45 uur tot 18.00 uur

Prijzen voor opvang 2020:

Wij rekenen 50 i.p.v 52 weken per jaar.

Ons uurtarief voor 2020 is € 7,89

Dit is het bruto uurtarief, want hier gaat de bijdrage van het Rijk en de bijdrage van uw werkgever(s) nog vanaf.

Onze tarieven per dagdeel zijn als volgt:

Tarieven voor kinderopvang in Ridderkerk
Kinderopvang in Ridderkerk

Tarieven voor 40 weken opvang zijn als volgt:

Tarieven kinderopvang 40 weken

Extra tarieven 2020:

Kinderopvang tarieven 2020

Tarief gesubsidieerde peuteropvang Gemeente Ridderkerk
Voor ouder(s) die buiten de wet kinderopvang vallen i.v.m. 1 werkende ouder heeft de gemeente Ridderkerk een subsidieregeling. Kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar mogen 40 weken per jaar 2 x 3 uur per week bij ons op de peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal) komen.
U betaalt dan € 163,40 per maand – de ouderbijdrage die inkomensafhankelijk is, zie de tabel. U dienst uw inkomen door te geven d.m.v. een IB60-formulier

Voorbeeld:  U verdient € 50.000,- per jaar, dan valt u in categorie 19. De peuterspeelgroep kost u zelf dan 2 x per week 3 uur per keer x 40 weken per jaar x € 1,44 per uur = € 345,60 / 12 maanden = € 28,80 per maand.

blank
Kinderopvang in Barendrecht

Voor een persoonlijke berekening, om uw netto prijs te berekenen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Tel. 0180-422615 en vragen naar de Administratie. Het is heel belangrijk dat u snel de uren doorgeeft aan de Belastingdienst voor u tegemoetkoming!

Zelf uw netto opvangkosten berekenen? Kijk dan op www.toeslagen.nl

Wij hanteren een opzegtermijn van 2 maanden. Ruilen is alleen mogelijk als er plaats is op de groep, in dezelfde week en in overleg met de leidsters. Extra dagdelen worden achteraf gefactureerd.

Wij houden de vakanties van Regio Midden aan, wij zijn de verplichte feestdagen gesloten, zie informatieboekje.

Vakanties (40-weken rooster)

Vakanties Kinderopvang in Ridderkerk